SK

EN

Základný pilier
pre poskytovanie
kvalitných
služieb

ASSET MANAGEMENT

Ako nástroj pre manažment infraštruktúry, poskytuje PosAm Servio detailný prehľad o hmotných aj nehmotných aktívach, čo je základným pilierom pre poskytovanie kvalitných služieb. PosAm Servio umožňuje nielen jednoduchú a presnú evidenciu IT zdrojov, ale udržuje informácie o vzájomných väzbách medzi jednotlivými časťami a komponentmi IT aj nonIT infraštruktúry.

70 %

Zníženie ručného zaznamenávania hlásení a volaní na Service desk

90%
40 %

Zníženie nákladov na papierovú dokumentáciu

 

Zníženie administratívy a chybovosti pri riešení výkonov

Moduly riešenia

Ticket management

Asset & configuration management

Planning & maintenance

Service level management

Organization management

Mobile workforce

Integration interface

Reporting

Notification management

Komplexná evidencia zariadení

Základnou vlastnosťou PosAm Servio je flexibilná dátová štruktúra CMDB databázy, vďaka ktorej je možné lepšie koordinovať prevádzkové procesy a na jednom mieste spravovať všetky informácie o infraštruktúre, jej konfiguráciách, aplikáciách
a poskytovaných službách. Tieto informáciesú podkladom pre
lepšie rozhodovanie, kvalitnejšie riadenie služieb a spravovanie technologických aktív. Výsledky analýz vďaka previazaniu hlásení
o incidentoch, týkajúcich sa konkrétnych komponentov pomôžu nájsť najlepšie postupy pre reaktívne aj proaktívne riešenie udalostí.

Efektívna prevádzka
vďaka presným informáciám

PosAm Servio poskytuje detailný prehľad o stave jednotlivých prvkov infraštruktúry počas celého jej životného cyklu. Vďaka otvorenému integračnému rozhraniu je možné prepojiť Asset management na externé monitorovacie a discovery nástroje, vďaka ktorým bude možné získať kompletný prehľad o zmenách a lepšie plánovať odstávky a zmeny v rámci ICT prostredia.

«
Späť