SK

EN

Manažment služieb,

pracovníkov
a infraštruktúry

v jednom elegantnom riešení

PosAm Servio

Ak má byť realizácia dôveryhodným, výkonným a nákladovo efektívnym partnerom obchodu pri poskytovaní kvalitných služieb
interným alebo externým zákazníkom, potrebuje aplikačnú podporu zabezpečujúcu vysokú úroveň riadenia a kontroly.

PosAm Servio je výkonný nástroj podporujúci biznis procesy v oblasti manažmentu služieb, pracovníkov a infraštruktúry.
V harmonickom celku spája obchodné, technické a zákaznícke potreby pre IT Service Management, Field Service Management
a Asset Management.

Komplexné riadenie služieb od vzniku požiadavky po reporting.

Efektívne plánovanie a riadenie
pracovníkov v teréne.

Evidencia IT a non-IT infraštruktúry
a manažment udalostí.

PosAm Servio využívajú desiatky zákazníkov a tisícky používateľov v popredných slovenských
a zahraničných spoločnostiach zo sektorov priemyslu, utilít a bankového sektora.

Zákazníkov

použivateľov

Riešiteľov

TICKETOV

57
18495
770
183940