SK

EN

Zrelé riešenie

od stabilnej

spoločnosti

Tvorcom riešenia Servio je spoločnosť PosAm - popredná slovenská IT spoločnosť, člen skupiny Deutsche Telekom. Tajomstvo úspechu PosAm-u spočíva v poznaní podnikania zákazníkov
a hľadaní unikátnych riešení s maximálnym úžitkom pre biznis.

 

Okrem tvorby softvérových a infraštruktúrnych služieb je PosAm trojkou na slovenskom trhu
 IT Outsourcingu a tržby z týchto služieb predstavujú asi 25% celkových tržieb spoločnosti. Prevádzku a podporu  IT služieb zabezpečuje asi  stovka špecialistov pre popredné spoločnosti na Slovensku zo sektorov energetiky, priemyslu, telekomunikácií, bánk a poisťovní.

 

Bohaté znalosti a skúsenosti v oblasti outsourcingu IT služieb, v kombinácií s našimi kompetenciami v oblasti vývoja softvéru, nás viedli k rozhodnutiu vyvinúť vlastné riešenie
 pre podporu Service Desku a manažment IT služieb.

 

Ambíciou bolo vyvinúť riešenie, ktoré by lepšie spĺňalo  požiadavky naše a aj našich zákazníkov, ako v tom čase dostupné systémy. PosAm Servio nie je jednoduchý ticketingový nástroj, ale ani zbytočne zložité a ťažkopádne riešenie. Výsledkom niekoľkoročného
vývoja je moderný a flexibilný systém, ktorého architektúra a modularita umožňuje
pokryť biznisové a technické procesy v oblasti manažmentu služieb, pracovníkov aj infraštruktúry.

 

PosAm Servio prináša vyvážený rozsah funkcionality zameraný na reálne potreby firiem v našom regióne. Prispôsobiť PosAm Servio individuálnym potrebám zákazníkov je pripravený náš vlastný vývojový tím. Viac ako dvadsaťročné skúsenosti vo vývoji softvéru vytvorili v PosAm odborné aj kapacitné predpoklady pre úspešnú realizáciu aj tých najnáročnejších projektov.

viac o PosAm