SK

EN

Neponúkame víziu,

ale v praxi

overené riešenia

Referencie

Letové prevádzkové služby, š.p.

„Implementácia PosAm Servio v kontexte ITIL odporúčaní a zavedenie služieb nám pomohlo k lepšiemu pochopeniu vlastného prostredia a zabehnutých procesov. Vytvorenie katalógu služieb umožnilo zefektívniť prácu, lepšie monitorovať stav
a hodnotiť výkonnosť poskytovania prevádzkových služieb.“

Ing. Marián Mališ, Projektový manažér

Ing. Alexander Kubíni, vedúci služieb zákazníkom ICT

Slovenské elektrárne a.s.

„PosAm Servio bolo vybrané pre migráciu zo systému HP OpenView Service desk, pretože dokázalo najlepšie naplniť naše požiadavky a to pri najnižších nákladoch.“

ENERGOCHEMICA SE

„Riešenie Servio nás v oblasti správy IT požiadaviek a podpory posunulo o míľový
krok vpred. V krátkom čase sme sa posunuli od procesne, nákladovo a kvalitatívne nevyhovujúceho riešenia IT požiadaviek k automatizovanému systému so štandardizovaným procesom, jednotným riadením a kontrolou. A to všetko pri
vyššej kvalite a nákladovej efektivite.”

Matúš Durný, riaditeľ Kompetenčného centra informatiky, ENERGOCHEMICA SE

Ing. Mário Šotter, Vedúci odboru Servis merania NN , VSE.

Východoslovenská distribučná, a.s.

„PosAm dokázal vďaka vlastnému riešeniu integrovať nový systém do nášho zložitého IT prostredia tak, že plne uspokojuje naše požiadavky na plnoautomatické riadenie práce ľudí v teréne v reálnom čase.”