SK

EN

RieŠEnie na

dosah

Návrh procesov

Implementácia riešenia pre podporu procesov ide vždy ruka v ruke
s optimalizáciou samotných procesov. Máme k dispozícii tím špecialistov
 s certifikáciou až na úrovni ITIL Expert.

 

Naše bohaté skúsenosti s rozsiahlymi transformačnými a prevádzkovými projektmi sú zárukou úspešných pozitívnych zmien v zákazníckych biznis
a IT procesoch. Vďaka tomu vieme zmeniť vaše IT oddelenia zo správcov technológií na poskytovateľov transparentných, nízko nákladových IT služieb.

 

 

Implementácia riešenia

Rýchlu akceptáciu riešenia v zákazníckom prostredí zaručuje využitie agilnej metodiky pri jeho nasadzovaní. Tento prístup nám umožňuje už po úvodných workshopoch konfigurovať PosAm Servio (procesy, služby, reporting) podľa očakávaní zákazníka. Zákazník tak má možnosť veľmi rýchle vidieť základné črty systému a tým ho aj rýchlejšie formovať do želanej finálnej podoby.

Implementácia riešenia zahŕňa okrem technických aspektov (inštalácia, konfigurácia a customizácia) predovšetkým metodickú prácu na základe rámca ITIL a normy ISO 20000. Práve tieto naše expertné znalosti a skúsenosti tvoria najvyššiu pridanú hodnotu pre zákazníka.

Integrácia s existujúcimi systémami

Žiadny IT systém nefunguje ako „nezávislý ostrov“ a je potrebná jeho integrácia s existujúcimi zákazníckymi systémami (napr. AD/LDAP, ERP, CRM, Monitoring), ktorá výrazne pomôže zefektívniť  procesy v rámci riadenia služieb. Cieľom je vytvoriť ucelenú platformu a jednotné kontaktné miesto pre zadávanie, evidenciu
a riadenie rôznych typov hlásení, porúch a požiadaviek.